JUL 30 2017

Glädje som drivkraft på arbetet

Företag

”Arbetsglädje är sannolikt en av de mest underskattade drivkrafterna på ett framgångsrikt företag”. Det påståendet håller de flesta med om, men när man sedan börjar diskutera vad arbetsglädje är så skiljer sig uppfattningarna åt.

Många tänker sig att det är trivselåtgärder som gratis kaffe på jobbet, ett gym i någon vrå eller en påkostad julfest. Alla dessa åtgärder har säkert ett visst värde, men i riktig arbetsglädje ligger i att man varje dag uppfattar att man är viktig för företaget.

Det finns förstås en mängd artiklar och böcker som skrivit om detta. Olika författare har väl lite olika vinkel på sina budskap, men de allra flesta konstaterar att om man känner sig oumbärlig på jobbet så känner man oftast arbetsglädje. Lite skämtsamt tar man ibland fram det faktum att lärare generellt har mycket låg sjukskrivning, beroende på att de mycket väl vet att 25–30 barn är direkt beroende av att de kommer till jobbet.

I ett företag med låg arbetsglädje kan det vara svårt att snabbt få till en nytändning. Ett ofta använt sätt är att samla hela företaget till en ”nystart” och då inbjuda någon känd och duktig föreläsare. En inspirerande föreläsning kan lyfta hela företaget och få alla att tänka i nya banor. Om man förbereder sig väl och dessutom följer upp kan det radikalt ändra företaget.

Det finns förstås många olika element som samverkar till att medarbetarna känner arbetsglädje. En av dessa är att man förstår sin egen plats i företaget, och hur man bidrar till att företaget fungerar. Ännu viktigare är dock att man ofta får veta att man gjort ett bra jobb. Här gäller förstås den gamla regeln att ”kritik ges omedelbart i enrum, beröm vid bra tillfälle och publikt”. Med denna regel kommer man förstås in på betydelsen av ett bra chefskap. Bra chefer som förstår att de är ett slags coacher är ovärderliga.

Kategorier
Arkiv