DEC 14 2017

Hur hanterar man personalavveckling?

Företag

Att säga upp personal är aldrig enkelt. Det gäller att sköta detta på rätt sätt för att undvika allvarliga misstag och inte orsaka en massa onödig stress för de som blir uppsagda.

Till att börja med måste man ju utgå från lagen om anställningsskydd för att det ska gå rätt till enligt lagen. Utöver detta har många kollektivavtal också regler kring avskedande och uppsägningar man måste följa. Dessa två källor ger en det tekniska kring denna process, men det är inte allt man behöver.

Att avskeda personal kan vara en väldigt känslig process och olika personer hanterar det på olika väl. Känner man personer som ska sägas upp kan man säkert veta lite bättre hur denne kommer att hantera det, men då detta kan vara en betydligt mer stressig situation än personen haft tidigare ska man inte dra förhastade slutsatser. Känner man sig inte helt säkert på hur man ska hantera processen finns det företag som kan hjälpa med personalavveckling på olika sätt och vis.

Det är möjligt att uppsägningar genomgår förhandlingar angående att anställningen avslutas. Detta kallas då för en frivillig överenskommelse och kan göras när som helst. Vid en sådan överenskommelse är det reglerna i avtalslagen som gäller. Känner sig dock en anställd tvingad att ingå i överenskommelsen har denne en möjlighet att få avtalet ogiltigförklarat eller jämkat med hjälp av avtalslagen. Om uppsägelsen därför är något man kommer fram till genom en överenskommelse med en anställd är det viktigt att se till att det inte finns grunder för att ogiltigförklara eller jämka det i efterhand.

Bara för att det är jobbigt att säga upp något betyder inte att man ska undvika det. Det kan faktiskt vara det enda rätta i vissa situationer, och då gäller det att våga ta steget. Men igen är det viktigt att göra det på rätt sätt och med all respekt för personen som måste lämna företaget.

Kategorier
Arkiv